Adatvédelmi irányelvek

A Sonett Kft (továbbiakban: Adatkezelő) online értékesítési
tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók személyes
adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából, és a
teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése
érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés
céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas.
A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és
ideig kezeli.

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználóknak
a webáruházban kezelt személyes adatait.

Az adatkezelő címe: 1142 Budapest, Horvát Boldizsár u. 8
Az adatkezelő elérhetősége: Tel/Fax: +361 383 3665 Email: hoki@hokibolt.hu

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a)
Az érintett hozzájárulása.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felhasználó regisztrációnál
kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes
adatainak kezeléséhez.

Az érintettek köre: regisztrált felhasználók

A kezelt adatok köre: a regisztrált felhasználók által a regisztráció
során megadott a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok: Név,
Elérhetőség (telefon, email), Szállítási cím, Számlázási cím

Az adatgyűjtés célja: a megrendelések teljesítése és számlázás.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:
– A Sonett Kft kereskedelmi és szállítmányozási munkatársai.
– Meg. Külső szállító esetén, annak neve és adatai is.

Az adatkezelés időtartama: az elektronikusan tárolt személyes adatok a
megrendelés teljesítését követően X napon belül törlésre kerülnek.

A vásárló kérelmezheti az adatkezelőnél
– tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
– személyes adatainak helyesbítését,
– személyes adatainak törlését vagy zárolását.

A felhasználó a regisztráció során megadott felhasználói név és jelszó
segítségével, a webáruház oldalaira belépve megtekintheti, módosíthatja
vagy törölheti saját adatait.

Ha korábban megrendelést küldött el, akkor a megrendeléshez az elküldés
pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. A megrendeléshez kapcsolt
személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az
adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt,
legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a regisztrált
felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha
a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor
haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy
törlése érdekében.

Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával,
akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt
érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatósághoz ( www.naih.hu/kapcsolat.html ) fordulhat.

A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról itt olvasható: Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu) Az oldalon használt sütik:

Cookie-k nevei Cookie-k fajtái Első vagy Harmadik fél Blokkolható Szakaszos vagy Folyamatos Lejárati idő Cél
Adatvédelmi beállítások: